Authors
Justice and security
04.06.2024

Strategiile pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova: anticorupție, recuperarea bunurilor infracționale, confiscarea averilor nejustificate

Europe
Association for Cooperation and Sustainable Development
Moldova Romania,

Acest raport de politici publice vizează analiza agendei strategice urmărită de instituțiile relevante anticorupție și de asigurare a integrității din Republica Moldova, în contextul aderării la Uniunea Europeană. Acest raport este acompaniat de un plan de acțiune cu recomandări privind consolidarea statului de drept, inclusiv îmbunătățirea cooperării cu instituțiile similare din România. Raportul a fost elaborat pe baza discuțiilor care au avut în loc în cadrul workshop-ului “Strategiile pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova: anticorupție, recuperarea bunurilor infracționale, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova”, ce a avut loc la Chișinău, în data de 15 februarie 2024.

Download PDF
Join our network

Login or register for free to get all access to our network publications. Members can also connect and discuss with other members. Participate in our network.

Thank you for downloading
Help us improve our network. Please fill in the questions.