Authors
Governance and politics
26.06.2018

Opvang in de regio verwordt tot struisvogelpolitiek

Middle East Europe,
Maastricht School of Management
Lebanon

Nu gedwongen terugkeer naar Syriƫ dreigt, mag de impasse in het Europese vluchtelingenbeleid niet leiden tot het idealiseren van opvang in de regio, menen Nora Stel en Anke van der Meijden

Visit URL
Join our network

Login or register for free to get all access to our network publications. Members can also connect and discuss with other members. Participate in our network.