Authors

Is Nidal nu een vluchteling of een migrant?

Maastricht School of Management
Lebanon

De oorlog in Syrië en de vluchtelingenstroom die daar het gevolg van is hebben het debat over migratie, vluchtelingenbeleid en grenspolitiek hoog opgestookt.

In dit debat is veel te doen over het onderscheid tussen migrant en vluchteling. Vluchtelingen worden doorgaans geassocieerd met hartverscheurende beelden van zinkende bootjes op de Middellandse Zee en kunnen over het algemeen rekenen op politieke en maatschappelijke sympathie. 

In de discussie worden de begrippen vluchteling en migrant veelvuldig door elkaar gehaspeld. Dat komt echter niet alleen door onzorgvuldigheid, maar ook doordat beide categorieën daadwerkelijk vaak in elkaar overlopen. Nora Stel omschrijft dit aan de hand van haar ervaringen in een van Libanon's vele informele Palestijnse nederzettingen.

Visit URL
Join our network

Login or register for free to get all access to our network publications. Members can also connect and discuss with other members. Participate in our network.