Authors
Justice and security
05.06.2024

Bune practici de cooperare inter-instituțională și instrumente de comunicare publică privind aplicarea legii: anticorupție, recuperarea activelor provenite din infracțiuni, confiscarea averilor nejustificate

Europe
Association for Cooperation and Sustainable Development
Moldova Romania,

Acest raport de politici publice vizează analiza agendei de comunicare publică urmărită de instituțiile relevante anticorupție și de asigurare a integrității din Republica Moldova. Acest raport este acompaniat de un plan de acțiune cu recomandări privind consolidarea comunicării anticorupție. Comunicarea atribuțiilor, provocărilor și rezultatelor are un rol important în creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile de aplicare a legii, în combaterea dezinformării și a acțiunilor de destabilizare a regiunii, dar și în punerea în valoare a cooperării inter-instituționale. Raportul a fost elaborat pe baza discuțiilor care au avut în loc în cadrul workshop-ului “ Bune practici de cooperare inter-instituțională și instrumente de comunicare publică privind aplicarea legii: anticorupție, recuperarea activelor provenite din infracțiuni, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova”, organizat la București, în data de 19 martie 2024.

Download PDF
Join our network

Login or register for free to get all access to our network publications. Members can also connect and discuss with other members. Participate in our network.

Thank you for downloading
Help us improve our network. Please fill in the questions.